Welkom

Welkom op de site van de Stichting Groen en Mens.

De Stichting Groen en Mens is in 2013 opgericht. Na zijn vertrek bij de Stichting Natuur Anders wilde initiatiefnemer Peter Heijke zich graag blijven inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschappelijke waarden in de gemeenten Deventer en Voorst. Daarnaast wil hij graag een bijdrage leveren aan het lenigen van de noden van mensen in Oost-Europa door bij te dragen aan de verbetering van het welzijn van de mensen in dat gebied in algemene zin, doch in het bijzonder door bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid, het onderwijs, de ouderen- en gehandicaptenzorg, de duurzame landbouw en de natuur.

Om deze doelen te kunnen realiseren is de Stichting Groen en Mens opgericht. Bij de Stichting kunnen verzoeken voor subsidie worden ingediend.

Om zoveel mogelijk aan de aanvragen te kunnen voldoen, heeft de Stichting donateurs nodig. Mocht u overwegen donateur te worden, dan vindt u hopelijk de gewenste informatie op deze site. Mocht u meer vragen hebben, dan horen we dat graag.